Juhtiv Eesti advokaadibüroo

DERLING pakub esmaklassilist tehingute, õigusaktide ja vaidlustega seotud nõustamist kõigis majandussektorites. Meil on 20 aastat kogemusi suurte Eesti ja rahvusvaheliste klientide heaks töötamisel.

Tallinn | Liivalaia 45
Tartu | Kaluri 2

Derling

Baltikumi juhtivad advokaadibürood Derling Eestis, Kronbergs Čukste Derling Lätis ja Dominas Derling Leedus moodustasid ühenduse, mille eesmärk on pakkuda äriklientidele probleemivaba õigusteenust.

Ühenduse kogenud ja tõhusad meeskonnad Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses abistavad kliente kõigis tehingu-, ärinõustamise ja vaidluste lahendamise küsimustes. Ühendusse kuuluvad bürood panustavad uue ajastu tehnoloogiasse ja tööprotsesside juurutamisse.

DERLINGi juhtivpartneri Hannes Vallikivi kommenteerib: „Keskendume sellele, mida kliendid tegelikult vajavad – nad tahavad riigipiiridest ja kohalikest erinevustest sõltumata selget ja tõhusat nõuannet.“ Läti büroo juhtivpartner Valters Kronbergs: „Meie ülipraktiline lähenemine klienditööle ilmestab ka täna väljakuulutatud ühendust. Klientidel piisab ühe büroo poole pöördumisest, et saada abi ükskõik millises kolmes Balti riigist.“ Leedu büroo juhtivpartner Gediminas Dominas lisab: „Pakume Balti turul unikaalset paindlikkuse ja kogemuse kombinatsiooni. Enamikul meie partneritest on 20-aastane või veel pikem kogemus.“

DERLINGi Tallinna ja Tartu kontorites töötab üle 20 inimese. Bürool on kaheksa partnerit, büroo tegevjuht on Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.

Kronbergs Čukste Derling (varem Kronbergs & Čukste) asutati 2005. aastal ja tegemist on Läti õigusturul ühe paremini tuntud bürooga.

Dominas Derling (varem Dominas & Partners) on hästi tuntud ühinemiste ja omandamiste ning rahvusvahelise arbitraaži kogemuse poolest. Partner Gediminas Dominas on üks Leedu enim nõutud arbiitereid.

Sinu eest – Eestis, Sinu probleemis ja äris. Pakume parimat õigusteenust Eestis – me fokusseerume kohtute nüanssidele ja seaduste süvakihtide tundmisele.

Uudised

Headel tingimustel sõlmitud kindlustusleping võib küll aidata maandada isikuandmete töötlemisega seotud riske, kuid trahvide eest see ei kaitse. Kuu on möödunud isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisest. Maikuus kuhjusid e-postkastides andmekaitsele viitavaid e-kirjad ja vilkusid veebilehtedel pealetükkivad lisaaknad nõusolekute lunimiseks ja „hädavajaliku teavitustöö“ tegemiseks. Juunis tundub, et see torm on vaibunud. Tegelikult on aga hetkel pigem vaikus enne tõelist tormi. Üldmääruse jõustumine tähendab, et selle rakendamine on algusjärgus – järelevalveasutused alles hakkavad…

Loe lähemalt
Loe lähemalt

Advokaadibüroo DERLING nõustab Kantauro OÜ-d Transiidikeskuse AS osaluse müügis Hamburg Hafen und Logistik AG’le (HHLA). Tehingu tulemusena saab Transiidikeskuse AS-st HHLA International GmbH tütarettevõte. Transiidikeskuse AS on olnud aastaid Eesti suurim terminalioperaator, kes on spetsialiseerunud konteineri- ja üldkaubaterminalide opereerimisele Muuga sadamas. HHLA on Euroopa juhtiv sadama ja logistikateenuste pakkuja, kes on noteeritud Franfurdi börsi põhinimekirjas ja Hamburgi börsil. Partner Rolan Jankelevitsh ja vandeadvokaat Triin Ploomipuu nõustasid Kantauro OÜ-d kogu tehingu…

Loe lähemalt

  Partner Toomas Taube nimetati The Legal 500 Hall of Fame’i liikmeks, tunnustades tema püsivalt silmapaistvat tööd ja juhtivat positsiooni äri- ja ühinguõiguse valdkonnas.   The Legal 500 Hall of Fame tõstab esile advokaate, kes on klientidelt saanud püsivalt kõrgeid hinnanguid oma tööle ning on jõudnud oma professionaalses tegevuses tippu. Hall of Fame’i liikmeks nimetamise üheks kriteeriumiks on, et mainekas rahvusvaheline õigusturgude hindaja The Legal 500 on advokaati tunnustanud oma…

Loe lähemalt
Loe lähemalt

  Mainekas rahvusvaheline kaubamärkide alane väljaanne World Trademark Review 1000 (WTR 1000) 2018. aasta väljaanne hindab DERLING’it juhtivaks bürooks kaubamärgivaidluste alal ning peab bürood kindlaks valikuks klientide poolt. Partner Toomas Taube on taas valitud Eesti juhtivate õigusnõustajate hulka kaubamärgiõiguse valdkonnas. WTR 1000 hinnangul on ta „väga kogenud ja seadusi nüanssideni tundev vaidleja“ ning „pühendunud võltskauba vastastes võitlustes“.   WTR 1000 on väljaanne, mis analüüsib õigusturge kaubamärkide valdkonnas enam kui 80…

Loe lähemalt
Loe lähemalt
Loe lähemalt

Juhtivpartner Hannes Vallikivi pälvis tiitli “Lawyer of the Year” 2017-2018 finantsinstitutsioonide valdkonnas Eestis. Hannest tunnustati ka panganduse ja finantsõiguse, kapitaliturgude, ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste ning erakapitali valdkondades. Partner Toomas Taube pälvis tiitli “Lawyer of the Year” 2017-2018 tööõiguse valdkonnas Eestis. Toomast tunnustati lisaks ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste, intellektuaalomandi ning kohtuvaidluste valdkondades. Partnereid Erki Kergandbergi ja Margo Lemettit tunnustati maksejõuetuse ja restruktureerimise ning kohtuvaidluste valdkondades. Erki pälvis tunnustuse veel ka vahekohtu-…

Loe lähemalt

Mainekas õigusturgude hindaja Legal 500 avaldas 2017. aasta hinnangud Eesti advokaadibüroodele, mille kohaselt osutab DERLING suurepärast teenust ja tegutseb alati kliendi parimates huvides. DERLINGit soovitatakse ühena parimatest advokaadibüroodest üheksas tegevusvaldkonnas. Partnerid Hannes Vallikivi, Erki Kergandberg, Toomas Taube, Rolan Jankelevitsh, Piret Blankin ja Andres Siigur on loetletud Legal 500 elitaarses „Juhtivate advokaatide“ nimekirjas. Partner Elmer Muna märgiti ära kui „järgmise põlvkonna advokaat”. Partner Margo Lemetti panust on märgitud mitme tegevusvaldkonna projektides….

Loe lähemalt

Üks mainekamaid õigusturgude hindajaid Chambers Europe paigutas DERLINGi ja selle advokaadid oma 2017. aasta väljaandes Eesti parimate hulka. Chambersi toimetajate kogutud tagasiside kinnitab DERLINGi kliendilubadust – mõista kliendi vajadusi ja olla koostööpartner, kellega on lihtne asju ajada. Ühinguõiguse valdkonnas tunnustab Chambers Europe DERLINGi tegevust, tuginedes klientide tagasisidele. Klientidele avaldab muljet meie meeskonna teenuste tase ja nad kinnitavad DERLINGi kohta: „Nad on kogenud, põhjalikud ja pakuvad esmaklassilist teenust“ ning „Advokaadid on…

Loe lähemalt

22. märtsil 2017. a rahuldas Riigikohus vandeadvokaat Tanel Pürni esitatud kassatsioonkaebuse, millega vandeadvokaat Tanel Pürn saavutas kliendile võidu töövaidluses. Ühtlasi tagastati kautsjon ja kliendi kasuks mõisteti välja taotletud menetluskulud. International Aluminium Casting Tartu AS-i endine töötaja oli varasemalt vaidlustanud töölepingu erakorralise ülesütlemise. Vaidlus lõpetati kompromissiga. Seejärel esitas töötaja töövaidluskomisjonile uue nõude seoses väidetava diskrimineerimisega töölepingu erakorralisel ülesütlemisel ja nõudis täiendavat hüvitist 10 000 euro ulatuses. Kuigi nii maa- kui ringkonnakohus…

Loe lähemalt

Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude hindaja Chambers Global paigutas oma värskes ülevaates DERLINGi parimate Eesti advokaadibüroode hulka ning tunnustas mitmeid DERLINGi advokaate personaalselt. Klientide tagasiside järgi on DERLINGi juhtivpartner Hannes Vallikivi „alati avatud, väga otsekohene“ ja temaga on „lihtne rääkida“. Samuti tunnustatakse tema võimekust selgitada õigusküsimusi ja pakkuda lahendusi „selgel ja läbipaistval viisil“. Hinnangute andmisel peeti silmas tema kogemusi panganduse ja finants valdkonnas, lisaks ühinemis- ja omandamistehingute ning ühinguõiguse alal. 2016. aastal…

Loe lähemalt

WIPR Leaders valis DERLINGi partneri Toomas Taube juhtivate intellektuaalomandiõiguse praktikute hulka. WIPR Leaders on mainekas rahvusvaheline patendi ja kaubamärkide alane väljaanne, mis analüüsib õigusturgusid ning valib välja parimad intellektuaalomandiõiguse praktikud üle maailma. Nominendid sõeluti välja küsitledes 12 000 intellektuaalomandi spetsialisti, seejärel hinnati nende kogemusi, nähtavust turul ja nõustatud kaasusi.  

Loe lähemalt

Ringkonnakohtus otsustas jätta lõplikult jõusse määruse, mis keelab valitsusel kuni vaidluse lõpuni ilma enampakkumiseta Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu üleandmise Eesti Energiale. Vabariigi Valitsusel ega Eesti Energial ei ole enam võimalik otsust edasi kaevata. Kaebaja esindajana Piret Blankini hinnangul kaitseb ringkonnakohtu otsus Eesti ettevõtete õigust osaleda ausas turukonkurentsis suure riigiettevõttega: „Väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta kahjustaks vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtteid. Õiguskaitse kohaldamine näitab, et kohus nõustub selle…

Loe lähemalt

Mainekas rahvusvaheline kaubamärkide alane väljaanne World Trademark Review 1000 (WTR 1000) tunnustab oma 2017. aasta numbris DERLINGit ning hindab bürood klientide poolt eelistatud valikuks. Sealjuures viitab WTR 1000 uuringufirma TNS Sifo Prospera korraldatud rahulolu-uuringutele, kus DERLINGi meeskond pälvis klientidelt kõrgeid reitinguid (rahulolu üldnäitaja järgi 2015. aastal I koht ja 2016. aastal II koht). Partner Toomas Taube on taas valitud Eesti juhtivate õigusnõustajate hulka kaubamärgiõiguse valdkonnas. WTR 1000 hinnangul on ta…

Loe lähemalt

Maineka rahvusvahelise tehinguturu vaatleja Mergermarketi 2016. aasta kokkuvõtte järgi on DERLINGi meeskond nõustanud 1/3 Eestit puudutavast Baltikumi 10 suurimast ühinemis- ja omandamistehingust. Suuremat kajastamist on leidnud Nortali (Baltikumi üks suurimaid IT-eksportijaid) 50% osaluse väljaostmine LHV pensionifondidelt ja Enterprise Investors’ilt. Samuti on tähelepanu pälvinud Ha Servi (Eesti juhtiv saunakomponentide tööstus) enamusosaluse müük Livonia Partnersile. Mõlemal juhul nõustas DERLING ühte tehingu poolt kogu tehingu ulatuses. 2016. aastal kasvas Eestis M&A tehingute arv…

Loe lähemalt

Priit Põld on läbinud bakalaureuse- ja magistriõpingud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Teadmisi intellektuaalomandi õiguse kohta on ta täiendanud Saksamaal Bonni Ülikoolis. Priit on senise karjääri jooksul töötanud Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses, viimati keskuse peajuristina. Ta on süvitsi tegelenud lepinguõiguse, haldusõiguse, riigihankeõiguse ja intellektuaalomandi õigusega. Priidule meeldib kõik, mis on seotud reisimisega – alates reisi põhjalikust planeerimisest, lõpetades reisivideote ülesvõtmise ja töötlemisega. Priit peab lugu köögikunstist ning sisustab vaba aega sõprade seltsis…

Loe lähemalt

21. novembril 2016 lõppesid Riigikohtus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni vaidlused Karin Tammemägi ja Priit Kutseriga, kes kasutasid 2013. aastal valimiskampaaniaks Tallinna linna raha. Kõikide astmete kohtud nõustusid komisjoniga ning leidsid, et avalikkusele eksponeeritud plakatite näol oli tegemist keelatud annetustega erakonnaseaduse tähenduses. Karin Tammemägi, Priit Kutser, aga ka Edgar Savisaar ja Jaanus Mutli, kes olid sarnastes vaidlustes, peavad Tallinna linnale saadud annetuse tagastama. Samas tõusid kohtumenetlustes mitmed erakonnaseaduse regulatsiooni puudused ning…

Loe lähemalt

23.-27. jaanuaril 2017 toimuva lühipraktika käigus juhendavad valitud praktikante meie büroo partnerid ja praktikavaldkondade juhid, võimaldades saada esmast ülevaadet advokaaditöö erinevatest tahkudest. Praktika on mitmekülgne, tutvustame erinevaid praktikavaldkondi alates kohtuvaidlustest kuni ühingu- ja finantsõiguseni. Programmi täiendavad vabaajaüritused meie büroo kollektiiviga. Kandideerimiseks saada 1. detsembriks 2016 oma CV ja muud dokumendid enda kandidatuuri toetuseks aadressil estonia@derling.ee. NB! Alates käesolevast õppeaastast ei eelda me hinnetelehe lisamist oma kandideerimisavaldusele. Palume lisada dokumendid, mis…

Loe lähemalt

IFLR 1000, üks autoriteetseim rahvusvaheline õigusturgude vaatleja, tunnustab DERLINGit juhtiva finants- ja ühinguõiguse alase nõustajana. 2017. aasta väljaanne märgib, et Eesti õigusturul on toimunud olulisi muudatusi ning käesoleva aasta aprillis asutatud DERLING on nende keskmeks. Samuti märgitakse ära hiljuti toimunud DERLINGi Baltikumi-ülese ühenduse loomine koos advokaadibüroodega Kronbergs Čukste Derling Lätis ja Dominas Derling Leedus. IFLR 1000 tsiteerib DERLINGi rahvusvahelist klienti: „Nad tegid head tööd seoses õigusanalüüsiga, mida vajasime [Eestis] ja…

Loe lähemalt

DERLING nõustas Nortal gruppi ühinemisel Element ABga, mis on juhtiv B2B marketingi ning müügistrateegia- ja tehnoloogia lahendusi pakkub ettevõtja Põhja-Euroopas. Ühinemise tulemusel omandab Nortal kõik Element AB aktsiad ning Element AB aktsionärid lisanduvad Nortali aktsionäride ringi. Nortal on rahvusvaheline täitsteenust pakkuv tehnoloogiaettevõtja, mis osutab teenuseid valitsustele ja suurettevõtetele üle kogu maailma. Element on juhtiv täisteenust pakkuv Lead-2-Revenue juhtimise ettevõtja Põhja-Euroopa DERLINGi meeskond koosnes partneritest Rolan Jankelevitshist ja Andres Siigurist, keda…

Loe lähemalt

DERLING nõustas Navirail OÜd kauba- ja reisijateveo laevaliini müümisel DFDSile. Tehing hõlmas ro-pax tüüpi laeva nelja-aastase prahilepingu sõlmimist ja ajatatud maksete kokkulepet. Tehing viiakse lõpule pärast koondumise loa saamist. Meie meeskond nõustas müüjat partner Rolan Jankelevitshi juhtimisel tehingu dokumentide koostamisel ja läbirääkimisel. Paldiski-Hanko laevaliini teenindab ro-pax tüüpi praam „Sailor“. Liini maksimaalne aastane võimsus on 1.15 miljonit liinimeetrit kaupa ja 100 000 reisijat. Liini praegune aastakäive on umbes 10,7 miljonit eurot….

Loe lähemalt

Nortali aktsionärid ostsid Enterprise Investors investeerimisfondilt ja LHV pensionifondidelt tagasi 50 protsenti grupi aktsiatest, omandades ettevõttes taas täisosaluse. Aktsionäride ringi kuulub 34 ettevõtte töötajat, tehingut rahastati omavahenditest ja finantsvõimendusega. Tehingute kombineeritud väärtus on 15 miljonit eurot, mis põhineb ettevõtte hetkeväärtusel, milleks on hinnatud 30 miljonit eurot. LHV pensionifondid ostsid osaluse Nortalis 2012. aasta novembris ning Enterprise Investors EVF I investeerimisfond kaks aastat varem. Nortali juhatuse esimees Priit Alamäe kommenteeris ettevõtte…

Loe lähemalt

DERLINGi partner Elmer Muna esindas edukalt Forum Cinemas ASi huve Riigikohtus. Vaidlus on seotud endise juhatuse liikme vastutusega ning osutus piisavalt keeruliseks ja haaravaks, et harva erandina arutas Riigikohus vaidlust kohtuistungil. Alama astme kohtud olid Forum Cinemas ASi hagi rahuldamata jätnud, sest pidasid juhatuse liikme tegevust igapäevaseks majandustegevuseks. Riigikohus asus vastupidisele seisukohale ning pidas tehtud tehinguid igapäevasest majandustegevuse raamest väljuvateks ning seega avas võimaluse kahjuhüvitusnõuete võimalikule edukale esitamisele. Kolmas kohtuaste…

Loe lähemalt

23. mail 2016 jättis Riigikohus menetlusse võtmata Finantsinspektsiooni kassatsioonkaebuse Eesti Krediidipangale soodsatele alama astme lahenditele. Panga ja Finantsinspektsiooni vaidlus käis selle üle, kas pank oli täitnud 2013. aastal tehtud panga juhtimist puudutava finantsjärelevalve ettekirjutuse. Kohtuotsused selles asjas aitavad selgitada järelevalve pädevuse ulatust. Eesti Krediidipanka esindasid vaidluses DERLINGi partnerid Hannes Vallikivi ja Elmer Muna.

Loe lähemalt

21. aprillil 2016 käivitas Eesti idufirma Funderbeam maailma esimese idufirmade kauplemiskeskkonna, mis kasutab blokiahela (blockchain) tehnoloogiat. DERLINGi partnerid Hannes Vallikivi ja Andres Siigur nõustasid Funderbeami keskkonnaga seotud õiguslikes küsimustes. Lisainfot Funderbeami tegevusest leiab siit.

Loe lähemalt

DDERLINGi partnerid Hannes Vallikivi, Rolan Jankelevitsh ja Andres Siigur koostöös advokaadibüroo CMS Londoni ja Luksemburgi tippspetsialistidega koostasid EBRD tellimisel põhjaliku analüüsi Eesti uuele investeerimisfondide seaduse eelnõule. Töös keskenduti era- ja riskikapitalifondide juhtimisele ja maksustamisele ning eesmärk oli hinnata uute fondistruktuuride sobivust turuvajadustele. Analüüsi tulemusel tegi eelnõu välja töötanud Rahandusministeerium 2016. aasta aprillis eelnõusse mitmeid täiendusi.

Loe lähemalt

DSV Baltikumi tütarettevõtted müüsid sale and leaseback tehingutega kolm logistikakeskust Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Kokku müüs DSV ligi 33 000 ruutmeetrit kontori- ja logistikapinda, mille kasutamist jätkatakse üürnikuna. Eesti tehing jõustub pärast Konkurentsiameti loa saamist. DSV on maailma üks juhtivaid transpordi- ja logistikafirmasid. Ettevõttel on 80 riigis üle maailma enam kui 800 kontorit ja 300 logistikaüksust, kus töötab üle 40 tuhande inimese. DSV on turuliider kõigis Balti riikides. Logistikakeskuste ostjaks…

Loe lähemalt

Inimesed

Vaata kõiki

DERLING on kompromissitult pühendunud teenuste kõrge kvaliteedi tagamisele ning seetõttu on meie advokaadid saanud kõrgeid hinnanguid juhtivates rahvusvahelistes õigusväljaannetes. Teiste hulgas on meie tööd tunnustanud Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000 ja Best Lawyers.

Me vaidleme Sinu eest, lõpuni. Oleme vaidlustes väsimatud, põhjalikud ja ausad. Me teame, millal võit on võimalik ja kaotus paratamatu ning julgeme seda Sulle välja öelda.

DERLINGi hiljutised tööd hõlmavad kõiki äriõiguse valdkondi ja paljusid majandusharusid.

Läti / Leedu

Teeme koostööd advokaadibürooga Kronbergs Čukste Derling Lätis ja Dominas Derling Leedus. Meie kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses.

 

Kontakt

Advokaadibüroo Derling OÜ

Registrikood 14024560

+372 611 0915

estonia@derling.ee

www.derling.ee

 

Advokaadibüroo Derling OÜ teenuste suhtes kehtivad õigusteenuse osutamise üldtingimused.

Tallinn

Liivalaia 45,
10145 Tallinn
13. korrus

 

Tartu

Kaluri 2,
51004 Tartu
6. korrus