Ametialased kuriteod

Meie advokaadid aitavad Teid ja Teie äriühingut kaitsjana erinevates kriminaalasjades ja kohtumenetlustes. Oleme kaitsjad ametialaste kuritegude valdkonnas, et abistada meie äriühingutest kliente. Oma tegevuse alustamisest alates on meie praktikagrupp stabiilselt kasvanud ning tegelenud keerukate kriminaalasjade ja muude küsimustega. Meie töö hulka kuulub ka kaitse võimuorganite tegevuse vastu, äriühingute nõustamine juurdlustes ning faktide kogumine hagide tarbeks. Rahvusvaheliste juhtumite puhul saame toetuda ulatuslikule erinevates jurisdiktsioonides töötamise kogemusele ning väärtuslikele kontaktidele välismaiste juhtivate advokaadibüroodega.

Näited tehtust

 • Remontowa laevaremonditehase kaitse seoses ametialase kuriteoga.
 • ASi Starman asutaja ja omaniku Indrek Kuivalliku kaitse siseteabe väärkasutamise süüdistuses.
 • Eesti vanima ja tuntuima viinatootja ASi Liviko ja seotud isikute kaitse konkurentsialastes süütegudes. Peamises vaidluses saavutati võit Riigikohtus.
 • Murru vangla juhi kaitse õigusemõistmise takistamise ja riikliku järelevalve teostamata jätmise süüdistuses.

Teenused

Esindame ja kaitseme kliente kriminaalmenetluses nii kohtueelselt kui ka kohtus järgmistes valdkondades:

 • raamatupidamine
 • maksud
 • riigihanked
 • kindlustus
 • tervishoid
 • väärtpaberid
 • konkurentsiõigus
 • ametialased kuriteod
 • täitemenetlus
 • kohtuekspertiis
 • juriidilise auditiga seotud uurimised
 • väärteomenetlused
 • muud valdkonnad

Peamised kontaktisikud