Andmekaitseõigus

Meie andmekaitseõiguse meeskond on Eestis üks kogenumaid. Nõustame ja esindame Eesti ja rahvusvahelisi kliente kõigis andmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvates küsimustes. Oleme praktilise fookusega ning soovime aidata klientidel sujuvalt integreerida andmekaitse oma igapäevasesse tegevusse sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast. Selleks aitame juurutada nõuetekohased andmete töötlemise protsessid, koostada vajalikud sisedokumendid ning lepingud koostööpartneritega. Aitame suhelda andmesubjektide ja järelevalveasutustega. Nõustame kliente erinevate andmete töötlemist puudutavate tehingute osas ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtu puhul. Esindame teid andmete töötlemisega seonduvates vaidlustes. Aitame orienteeruda Euroopa andmekaitseõiguse muutuste tuules ning viia kliendi tegevus kooskõlla kõigi nõuetega.

 

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmiste valdkondades:

  • isikuandmete töötlemine
  • sisereeglite ja lepingute koostamine
  • isikuandmete edastamine välisriikidesse
  • muud rahvusvahelised andmete töötlemist puudutavad projektid
  • andmekaitseauditid
  • avaliku teabe kasutamine
  • ärisaladused ja konfidentsiaalne informatsioon
  • andmeid puudutavate tehingute läbirääkimine
  • andmetöötlemisega seonduvad vaidlused

Peamised kontaktisikud