Arbitraaž

Meie meeskond esindab era- ja avaliku sektori kliente kohalikes ja rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes ning meil on sidemed kohtu- ja vahekohtuvaidluste ekspertidega üle maailma.

Näited tehtust

  • Esindasime Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudis (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) äriõiguslikes vaidlustes ja hagi tagamisega seonduvates vaidlustes.
  • Esindasime Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus erinevates vaidlustes, mh seoses FIDICi vormidel põhinevate lepingutega.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • osanike vahelised vaidlused
  • hankevaidlused
  • energeetikavaidlused
  • pangandusvaidlused
  • konkurentsivaidlused
  • omandivaidlused
  • võlgade sissenõudmine
  • muud menetlused