Avalik sektor ja riigiõigus

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus erinevates avaliku õiguse valdkondades, sealhulgas haldusmenetluse, planeerimise ja ehituse, infrastruktuuriprojektide, keskkonnaõiguse, halduskoostöö, riigivastutuse, riigiõiguse ja põhiõiguste ning õigusloome alal.

Abistame nii erasektori kliente kui ka avalikke institutsioone keerukates menetlustes ja vaidlustes, õigusloome ettevalmistamisel, põhiõiguste kaitsmisel ja tagamisel. Aitame klientidel koostada vaideid avaliku võimu haldusaktidele ja kaitsta oma õigusi kohtus. Mitmetel meie advokaatidel on töökogemus avalikus sektoris ning meie meeskonna asjatundlikkus ja kogemus on tunnustatud väljaannete Chambers Europe ja Legal 500 poolt.

Näited tehtust

 • Erakoolide nõustamine ja esindamine rahastamist puudutavates vaidlustes ning läbirääkimistel.
 • Kohaliku kogukonna esindamine sadama rajamist ja laiendamist puudutavas planeeringumenetluses ja kohtuvaidluses.
 • Ministeeriumi esindamine ja nõustamine omandireformi puudutavas haldusmenetluses ja kohtuasjas.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • haldusmenetlus
 • haldusakti projektide ettevalmistamine
 • õiguslike analüüside ja ekspertiiside koostamine
 • vaiete ja kaebuste koostamine
 • esindamine vaide- ja kohtumenetlustes
 • keskkonnamõjude hindamise jm vajalike uuringute korraldamine
 • halduslepingute ettevalmistamine
 • riigivastutus
 • õigusloome ettevalmistamine

Peamised kontaktisikud