Finantsregulatsioon

Meie finantsteenuste regulatsiooni valdkonnale spetsialiseerunud advokaatide meeskond on Eestis üks kogenumaid. Oleme nõustanud rahvusvahelisi ja kodumaiseid finantsasutusi praktiliselt kõigi finantsteenuste regulatsiooni aspektide alal. Lisaks oleme abistanud oma kliente finantsasutuste asutamisel, lubade saamisel ning toodete ja teenuste arendamisel ja turustamisel.

Meie advokaadid on samuti aidanud kaasa pangandust, investeerimisteenuseid ja varahaldust reguleerivate õigusaktide koostamisele.

Näited tehtust

  • Finantsteenuste reguleerimisega seotud küsimustes on meie meeskonna klientideks olnud näiteks Ares, Bank of America, DNB, EBRD, Franklin Templeton, Natixis ja Standard & Poor’s.
  • Oleme nõustanud Funderbeami maailma esimese asutamis- ja käivitamisetapi investeeringute esmas- ja järelturu arendamisel.

 

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • varahalduse regulatsioon
  • panganduse regulatsioon
  • investeerimisteenused ja -tegevused
  • kindlustuse regulatsioon
  • finantstehnoloogia
  • järelevalveasutuste uurimised

Peamised kontaktisikud