Intellektuaalomand

Nõustame kliente kõigis intellektuaalomandiga seotud küsimustes. Pakume asjatundlikku abi alates idee sünnist kuni toodete või teenuste turule toomiseni ning ka nende edasisel arendamisel. Samuti nõustame kliente intellektuaalomandiga seonduvates tehingutes, mh litsentsilepingute, võõrandamislepingute ja frantsiisilepingute sõlmimisel.

Meie meeskond on kliendile tugevaks toeks ja abiliseks intellektuaalomandiga seotud õiguste järgimisel ja vaidluste lahendamisel. Meie klientide hulka kuuluvad rahvusvahelised korporatsioonid, bio- ja infotehnoloogiaettevõtjad, tehnoloogiaarendusega tegelevad idufirmad ja turundusettevõtjad.

Näited tehtust

 • Hewlett Packard’i esindamine mitmetes kaubamärgiõiguse rikkumise asjades.
 • Skype’i nõustamine erinevates intellektuaalomandi ja andmekaitsega seonduvates asjades.
 • Mahuka autoriõiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja pärimisõiguse alase analüüsi koostamine Kultuuriministeeriumile.
 • Avoni nõustamine intellektuaalomandi, andmekaitse ja muudes küsimustes seoses toodete online müügikeskkonnaga.
 • GlaxoSmithKline’i nõustamine intellektuaalomandi ja andmekaitse küsimustes.
 • Nikon Nordic AB nõustamine inetellektuaalomandi ja andmekaitse küsimustes.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • intellektuaalomandi õiguslik audit
 • intellektuaalomandi kaitse ja kaitsestrateegiad
 • intellektuaalomandiga seotud vaidlused
 • autorilepingud
 • intellektuaalomandi litsentsilepingud
 • intellektuaalomandi ostu-müügilepingud
 • frantsiisilepingud
 • tarkvaralepingud
 • andmebaasidega seotud õigused
 • ärisaladuse kaitse
 • tehnoloogia siire
 • meelelahutus
 • muud intellektuaalomandi valdkonnad