IT ja tehnoloogia

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus klientide nõustamisel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalastes õigusküsimustes. Nõustame nii hankijaid kui pakkujaid igakülgselt tehnoloogia hankimise, võõrandamise ning litsentseerimise tehingutes. Meie spetsialistid on kogenud tarkvara arendus-, litsentseerimise-, hooldus- ja lisateenuste lepingute koostamisel ja läbirääkimisel nii era- kui riigihangete korras. Tehingute nõustamisel töötame tihedalt koos meie andmekaitse- ja intellektuaalse omandi spetsialistidega. Meie meeskonnal on märkimisväärne kogemus ka tehnoloogia riigihangete osas, seda nii hankijate nõustamisel hanke korraldamist puudutavates küsimustes kui pakkujate nõustamisel hankelepingute läbirääkimistel ja sõlmimisel. Esindame kliente ka tehnoloogiat puudutavates vaidlustes.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • tarkvara arendus-, litsentsi-, hooldus- ja tugiteenuste lepingud
  • muu tehnoloogia omandamine, kasutamine ja võõrandamine
  • pilvandmetöötluslahenduste hankimine ja pakkumine
  • uute tehnoloogiate (IoT, blockchain jm) kasutuselevõtt
  • andmebaaside loomine, kasutamine ja võõrandamine
  • riistvara omandamine, kasutamine ja võõrandamine
  • elektroonilise side regulatsioon
  • e-kaubandus ja muu äritegevus internetis
  • digitaalne meedia
  • tehnoloogia riigihanked