Kapitaliturud

Meil on Eesti üks kogenumaid meeskondi kapitaliturgude valdkonnas ning anname nõu kõikvõimalike kapitaliturutehingute ja toodete alal. Meie advokaadid on Balti riikides nõustanud mitmesuguseid aktsiate esmaseid avalikke pakkumisi (IPO). Oleme osalenud omakapitali- ja võlaväärtpaberite noteerimisel ja noteerimise lõpetamisel NASDAQi Balti ja Põhjamaade börsil ning Varssavi börsil. Lisaks anname börsil noteeritud äriühingutele nõu nõuetelevastavuse küsimustes.

Meie meeskond on väga kogenud ka tuletisinstrumentide alal ja me nõustame mitmesuguseid finantsasutusi Eesti vastaspooltega tuletistehingute tegemisel.

Näited tehtust

Meie advokaadid on nõustanud muuhulgas järgmisi äriühinguid:

  • CA IBd (Unicredit), Deutsche Banki, SEB Enskildat, Swedbanki, LHVd, Starmani, Pro Kapitali ning teisi fondivalitsejaid ja emitente seoses aktsiate esmaste avalike pakkumistega.
  • Pro Kapitali, Nortalit ning mitmesuguseid muid äriühinguid ja kohalikke omavalitsusi seoses võlakirjade emiteerimisega.
  • Merkot ja City Service’it seoses äriühingu restruktureerimisega ja aktsiate noteerimisega.
  • Emitente ja aktsionäre seoses Eesti Telekomi, Norma, Järvevana, Luterma ja Rakvere Lihakombinaadi aktsiate börsil noteerimise lõpetamisega.

Tuletisinstrumentidega seoses oleme nõustanud Barclays Capitali, BNP Paribast, Calyonit, Deutsche Banki, Natixist ning mitmesuguseid teisi finantsasutusi. Lisaks oleme esitanud arvamuse tasaarvelduse ja tagatise kohta FIA Europe’ile ning nõustanud Aoshpere’i Eesti õigusaktide alal seoses äriühingu analüüsiteenusega.

Teenused:

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • võlakapitaliturud
  • omakapitaliturud
  • tuletisinstrumendid ja struktureeritud rahastamine
  • vastavus väärtpaberitega seotud nõuetele ja börsireglemendile
  • väärtpaberistamine

Peamised kontaktisikud