Kindlustus

Meie advokaadid on nõustanud mitmeid kindlustus- ja edasikindlustusandjaid ning vahendajaid mitmesugustes õigusküsimustes ning toodete ja teenuste arendamisel. Lisaks aitab meie meeskond klientidel valida asjakohaseid elu- ja kahjukindlustuse lahendusi.

Koos vaidluste lahendamise meeskonnaga oleme valmis kaitsma oma klientide huve ka kõige keerukamates kindlustusvaidlustes.

Näited tehtust

  • Meie advokaadid on nõustanud AIGd, Compensat, ERGOt, IIZIt, Mandatum Life’i ning mitmeid teisi kindlustusandjaid ja vahendajaid õigusküsimustes ning uute toodete arendamisel ja turustamisel.

 

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • elukindlustuslepingud
  • kahjukindlustuslepingud
  • edasikindlustuslepingud
  • kindlustusvaidlused
  • kindlustusega seotud õigus- ja vastavusküsimused

Peamised kontaktisikud