Konkurentsiõigus

Konkurentsireeglid on ärisektori ühed fundamentaalsemad reeglid ning need kohalduvad igasugusele majandustegevusele nii Eestis kui Euroopa Liidus. Seoses konkurentsijärelevalve rangemaks muutumisega muutub konkurentsireeglite järgimine ettevõtjatele üha olulisemaks. Nõustame kliente kõigis Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse aspektides, et tagada klientide äritegevusele kasulikke lahendusi ilma reegleid rikkumata. Meie advokaatidel on tulenevalt eelnevast töökogemusest Konkurentsiameti tööst hea ülevaade ja arusaamine.

Meie meeskond aitab orienteeruda konkurentsireeglites, pakkudes konkurentsiõiguse alast koolitust ning aidates klientidel välja töötada konkurentsiõiguse nõuete järgimise juhiseid. Abistame kliente tehinguteks vajalike nõusolekute saamisel kõigis sektorites, sh koondumiste kontrolli osas. Samuti nõustame kliente küsimustes, mis puudutavad turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja kartellijuhtumeid. Lisaks aitame lepingute koostamisel ja neile hinnangu andmisel, riigiabi teemadel, kahjunõuete esitamisel ja seoses leebustaotlustega. Meie advokaatidel on laialdane kogemus klientide kaitsmisel konkurentsiasutuste läbiotsimiste, juurdluse ja kohtuvaidluse asjades.

Näited tehtust

 • Eesti Posti/Omniva (Eesti riigi omanduses olev posti- ja logistikateenuseid osutav ettevõte) edukas esindamine  tsiviilvaidluses seoses väidetava hinnastamisalase rikkumisega (hinnakruvi) otsepostitusturul.
 • Eesti vanimat alkoholitootja ASi Liviko kaitsmine kartellisüüdistustes.
 • Eesti suurimate sekka kuuluva supermarketite keti Selveri kaitsmine kriminaalasjas kartellisüüdistustes.
 • N.R. Energy nõustamine suhetes Konkurentsiametiga seoses soojusenergia tootmise ja müügiga.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • konkurentsiõiguse rikkumiste ennetamine ja riskide maandamine
 • konkurentsi kahjustavate kokkulepete ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seoses algatatud uurimised
 • koondumiste kontroll
 • regulatsioon (liberaliseerimine, litsentsid, juurdepääs võrgustikule, hinnakontroll)
 • intellektuaalomandi ja tehnoloogialitsentside vastavus konkurentsieeskirjadele
 • turu-uuringud
 • hinnakujundusstrateegiad
 • riigihanked
 • riigiabi
 • muud konkurentsiõigusega seotud küsimused

Peamised kontaktisikud