Maksuplaneerimine, -audit ja -vaidlused

Nõustame rahvusvahelisi ja kohalikke ettevõtjaid kõigis maksuõiguse küsimustes, sealhulgas rahvusvaheliste maksude planeerimises, maksukohustuste täitmises ja maksuvaidlustes. Meie advokaadid on osalenud mitmete maksuseaduste loomeprotsessis ning on tegevad erinevates maksuõiguse ekspert- ja algatusrühmades. Meil on suurepärased kontaktid parimate maksunõustajatega enamikes suuremates jurisdiktsioonides, kellega me teeme regulaarselt koostööd rahvusvahelisi mõõtmeid omavates ülesannetes.

Näited tehtust

  • Meie advokaadid koostasid Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale (EBRD) põhjaliku investeerimisfondide seaduse eelnõu analüüsi ja esitasid parandusettepanekud. Töö tulemusena töötasime välja alused maksusüsteemi läbipaistvuskorra kohaldamiseks usaldusfondidele. Seaduseelnõu maksusüsteemi läbipaistvuse tagamiseks muudab Eesti õiguskeskkonna erakapitali ja riskikapitalifondide asutamiseks tunduvalt kohasemaks.
  • • Oleme nõustanud rahvusvahelisi äriühinguid erinevatest tööstusharudest (seehulgas infotehnoloogia, farmaatsia, lennunduse ja jaekaubanduse valdkondadest) tulumaksuküsimustes, töötajate aktsiaoptsiooni ja teiste motivatsiooniprogrammide väljatöötamises.
  • Nõustasime Vene ja Ukraina tarkvaraettevõtteid maksu- ja ühinguplaneerimises seoses tegevuse ümberpaigutamisega Balti riikidesse.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • rahvusvaheline ja siseriiklik maksude planeerimine
  • maksuvaidlused
  • varade paigutamine ja varakad üksikisikud
  • ühinemiste ja omandamiste tugi
  • kinnisvara maksustamine
  • käibemaks ja tollimaksud

 

Peamised kontaktisikud