Ravimid ja tervishoid

Pakume õigusabi tervishoiu- ja ravimitööstussektorit puudutavates spetsiifilistes õigusküsimustes. Meie klientide hulgas on mitmeid rahvusvahelisi ravimitootjaid, keda meie advokaadid hoiavad kursis õigusaktide ja nõuetega, otsides alati ka võimalusi pakkuda lisaväärtust strateegiliste otsuste langetamisel. Samuti on meie advokaatidel pikaajaline kogemus ravimite kliiniliste uuringute läbiviijate nõustamisel.

Näited tehtust

 • Ravimitootja Boehringer Ingelheim nõustamine erinevates ravimiõiguse asjades.
 • BENU Eesti Apteek OÜ nõustamine vaidluses Ravimiametiga apteegi tegevusloa väljastamise teemal.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • ravimid
 • biotehnoloogia
 • kliinilised uuringud
 • ravimite turule toomine (müügiload, registreeringud jms)
 • ravimite hulgi- ja jaemüük
 • hinnakujundus
 • meditsiiniseadmed
 • tervishoiu õiguslik korraldus
 • suhted kohalike ja ELi järelevalveasutustega
 • andmekaitse
 • reklaam ja turundus
 • tootevastutus
 • lepingud (edasimüügistruktuurid, turundus, annetused)
 • muud ravimite ja tervishoiuga seotud küsimused

Peamised kontaktisikud