Riigihanked

Nõustame riigihankeid puudutavates küsimustes nii juhtivaid infrastruktuuriettevõtjaid, investoreid ja IKT-ettevõtteid kui ka hankijaid ning avalikku sektorit.

Meie advokaadid pakuvad õigusabi nii hankijatele kui ka pakkujatele kõigis riigihankeid puudutavates küsimustes. Aitame ette valmistada hankedokumente, kujundada riigihanke tingimusi just kliendi vajadustele sobivaks ning saavutada parimaid tingimusi läbirääkimistel pakkujatega. Vaatame üle ning aitame vaidlustada ebaausaid hanketingimusi ja -otsuseid, valmistame ette pakkumusi ning aitame kliente hankega seonduvatel läbirääkimistel.

Meie meeskond on lisaks siseriikliku riigihankeõiguse spetsiifikale kogenud ka Euroopa Liidu õiguse vastavas raamistikus ja praktikas ning meeskonna asjatundlikkus ja kvaliteetne töö on tunnustatud väljaannete Chambers Europe ja Legal 500 poolt.

Näited tehtust

 • IKT-ettevõtte Green IT OÜ esindamine mitmetes riigihankevaidlustes nii vaidlustuskomisjonis kui kohtutes.
 • Transiidikeskuse ASi esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas kaasuses riigihangete ja kontsessioonide vallas.
 • Keskkonnainspektsiooni esindamine Riigikohtus hankelepingute muutmise ja lepingust tuleneva tasunõude osas pretsedenti loovas kaasuses.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • hankeregulatsiooni järgimine
 • hankemenetlused
 • kontsessioonid
 • pakkumuste koostamine ja strateegia
 • äriline hindamine
 • pakkumuste hindamine
 • hinna põhjendatuse tõendamine
 • nõuete põhjendatuse ja otsuste kehtivuse hindamine
 • maksustamine
 • keskkonnamõju
 • lepingute koostamine
 • pädevate asutuste soovituste analüüs ja rakendamine
 • läbirääkimised
 • vaidlused
 • muud hankega seotud küsimused

Peamised kontaktisikud