Tööõigus

Nõustame kliente kõigis tööõigusega seotud küsimustes – igapäevaste lihtsamate dokumentide koostamisest kuni keerukate töövaidlusteni. Pakume asjatundlikku nõu ja abi kõigis töösuhte etappides alates tööjõu planeerimisest, värbamistest ja töölepingute koostamisest kuni töölepingute ülesütlemiste ja töövaidlusteni. Meil on põhjalik kogemus ka piiriüleste töösuhete alal.

Lisaks töösuhte osapooltele nõustame ka juhatuse ja nõukogu liikmeid nende suhetes äriühinguga, abistades teenistuslepingute koostamisel ja läbirääkimistel.

Omame pikaajalist ja põhjalikku kogemust töövaidlustes ning äriühingu ja juhtorgani liikme vahelistes vaidlustes. Oleme võitnud mitmeid olulisi ja pretsedenti loovaid töövaidlusi. Meie prioriteediks on ennekõike siiski ennetustöö, et töövaidlusi ja sellega kaasnevat vastutust vältida.

Meie klientideks on paljud rahvusvahelised kontsernid ning me oleme hästi kursis nende nõudmiste ja ootustega õigusteenuse suhtes.

Meie advokaadid osalevad ka tööõiguse teemalistes akadeemilistes uuringutes, aidates kaasa tööõiguse valdkonna õigusaktide arendamisele.

Näited tehtust

Meie advokaadid on pikka aega nõustanud tööõiguse küsimustes paljusid rahvusvahelisi äriühinguid, mille hulka kuuluvad muuhulgas Avon, Skype, Katoen Natie, Michelin ja Lemminkäinen. Samuti on meie klientideks mitmeid Eesti juhtivaid äriühinguid, näiteks Liviko ja Nortal.

 

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • tööjõu planeerimine ja värbamine
 • töölepingute ja teenistuslepingute koostamine ja läbirääkimised
 • kollektiivlepingute koostamine ja läbirääkimised
 • töötaja ja juhtorgani liikme vastutus
 • töölepingute ülesütlemine ja kollektiivne ülesütlemine
 • juhtorgani liikme teenistuslepingu ülesütlemine
 • esindamine töövaidlustes ja juhtorgani liikme vaidlustes
 • välismaalaste töölevõtmine Eestis
 • tööjõu palkamine välisriikides
 • renditöö
 • töölepingute üleandmine ettevõtte üleminekul
 • töötaja ja juhtkonna liikme soodustused, aktsiaoptsioonid, motivatsiooniskeemid
 • töötervishoid ja tööohutus
 • töökorralduse reeglid
 • konkurentsipiirang
 • ärisaladuse kaitse
 • maksustamine töösuhetes
 • tööõnnetused
 • muud tööõiguse teemad

Peamised kontaktisikud