Vaidluste lahendamine

Meie advokaadid seisavad Teie huvide eest keerulistes kohtumenetlustes ja võlgade sissenõudmisel. Kohtuvaidlused on meie büroo oluline tegevusvaldkond ning me abistame kliente mitmesugustes äri- ja kaubandusalastes vaidlustes kõikides menetlusliikides. Töötame aktiivselt välja menetlusstrateegiaid ning kaitseme oma klientide huve ka kõige keerulisemates juhtumites.

Näited tehtust

  • DERLINGi partner Elmer Muna esindas edukalt Forum Cinemas ASi huve Riigikohtus. Vaidlus oli seotud endise juhatuse liikme vastutusega ning osutus piisavalt keeruliseks ja haaravaks, et harva erandina arutas Riigikohus vaidlust kohtuistungil. Alama astme kohtud olid Forum Cinemas ASi hagi rahuldamata jätnud, sest pidasid juhatuse liikme tegevust igapäevaseks majandustegevuseks. Riigikohus asus vastupidisele seisukohale ning pidas tehtud tehinguid igapäevasest majandustegevuse raamest väljuvateks ning seega andis võimaluse kahjuhüvitusnõuete võimalikuks edukaks esitamiseks. Kolmas kohtuaste selgitas ka seda, et nõuete puudumise kinnitus võib olla tühistatav olukorras, kus üks pool varjas teise eest kahju tekitanud tehingute tegemise fakti ja tingimusi. See kaasus annab väärtusliku võimaluse hinnata, millised on juhatuse liikme vastutuse eeldused Eesti õiguskorras.
  • 23. mail 2016 jättis Riigikohus menetlusse võtmata Finantsinspektsiooni kassatsioonkaebuse Eesti Krediidipangale soodsatele alama astme lahenditele. Panga ja Finantsinspektsiooni vaidlus käis selle üle, kas pank oli täitnud panga juhtimist puudutava 2013. aastal tehtud finantsjärelevalve ettekirjutuse. Kohtuotsused selles asjas aitavad selgitada järelevalve pädevuse ulatust. Eesti Krediidipanka esindasid vaidluses DERLINGi partnerid Hannes Vallikivi ja Elmer Muna.

Teenused

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • osanike vahelised vaidlused
  • hankevaidlused
  • energeetikavaidlused
  • pangandusvaidlused
  • konkurentsivaidlused
  • omandivaidlused
  • võlgade sissenõudmine
  • muud menetlused