Best Lawyers 2017 – 2018 väljaanne tunnustas kuut DERLING’i partnerit

Juhtivpartner Hannes Vallikivi pälvis tiitli “Lawyer of the Year” 2017-2018 finantsinstitutsioonide valdkonnas Eestis. Hannest tunnustati ka panganduse ja finantsõiguse, kapitaliturgude, ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste ning erakapitali valdkondades.

Partner Toomas Taube pälvis tiitli “Lawyer of the Year” 2017-2018 tööõiguse valdkonnas Eestis. Toomast tunnustati lisaks ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste, intellektuaalomandi ning kohtuvaidluste valdkondades.

Partnereid Erki Kergandbergi ja Margo Lemettit tunnustati maksejõuetuse ja restruktureerimise ning kohtuvaidluste valdkondades. Erki pälvis tunnustuse veel ka vahekohtu- ja lepitusmenetluse valdkonnas.

Partner Rolan Jankelevitsh sai tunnustuse ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste ning maksuõiguse valdkondades.

Partner Piret Blankinit tunnustati kinnisvara valdkonnas.

Best Lawyers on üks vanimaid ja tunnustatuimaid õigusala ekspertidele hinnanguid andev rahvusvaheline väljaanne. Väljaanne koostatakse oma valdkonna kolleegide ja ekspertide hinnangute põhjal, tehes Best Lawyers väljaandest ühe usaldusväärseima ja erapooletuima allika õigusala spetsialistide hindamisel. Äramärkimine “Best Lawyers” väljaandes on nii klientide kui õigusspetsialistide seas kõrgelt hinnatud.

Vaata lisaks