Chambers Europe 2017 hindas DERLINGi ja selle advokaadid Eesti parimate hulka

Üks mainekamaid õigusturgude hindajaid Chambers Europe paigutas DERLINGi ja selle advokaadid oma 2017. aasta väljaandes Eesti parimate hulka. Chambersi toimetajate kogutud tagasiside kinnitab DERLINGi kliendilubadust – mõista kliendi vajadusi ja olla koostööpartner, kellega on lihtne asju ajada.

Ühinguõiguse valdkonnas tunnustab Chambers Europe DERLINGi tegevust, tuginedes klientide tagasisidele. Klientidele avaldab muljet meie meeskonna teenuste tase ja nad kinnitavad DERLINGi kohta: „Nad on kogenud, põhjalikud ja pakuvad esmaklassilist teenust“ ning „Advokaadid on pühendunud ja professionaalsed ning lähenevad tööle asjalikult ja pragmaatiliselt“. Chambers Europe ja selle allikad tunnustasid meie partnereid ka personaalselt:

  • Juhtivpartner Hannes Vallikivi on „alati avatud, väga otsekohene“ ja temaga „on lihtne rääkida“. Samuti kiidetakse tema oskust selgitada õigusküsimusi ja pakkuda lahendusi „selgel ja läbipaistval viisil“.
  • Partner Rolan Jankelevitshit tunnustatakse eelkõige ühinguõiguse, maksude ning ühinemiste ja omandamiste valdkonna kogemuste eest. Klientide sõnul on ta „mitmekülgne ja loominguline advokaat“, kellega „on lihtne rääkida, sest analüüsides kõiki detaile väga põhjalikult, annab ta alati soovitusi koos väga konkreetsete selgitustega“.

Vaidluste lahendamise valdkonna kliendid hindavad DERLINGi meeskonna tasakaalustatud lähenemisviisi, kiites meie advokaatide „oskust käsitleda põhjalikult üksikasju, pidades samal ajal silmas nn suurt pilti“. Samuti öeldi, et „nad teavad, mis on oluline, ega muretse tarbetute detailide pärast“ ning „nad on alati kättesaadavad.“ Partnereid tunnustati personaalselt:

  • Erki Kergandberg nõustab kliente tsiviil-, haldus- ja kriminaalmenetlustes, sealhulgas maksudega ja ametialaste kuritegudega seotud kohtuasjades. Ta tegeleb nii kohtuvaidluste kui ka arbitraažiga. Klientide sõnul on ta „suur strateeg“ ja üks parimaid vaidluste lahendajaid Eestis.
  • Elmer Muna omab laialdasi kogemusi kõigis kohtumenetluse liikides, sealhulgas pankrotiõiguse alal. Eriti tunnustatakse teda kogemuste eest riigihankevaidlustes. Kliendid märgivad: „Ta on hea nii kohtueelses nõustamises kui ka kohtupraktikas.“
  • DERLINGi Tartu kontori juhti Margo Lemettit tunnustatakse kogemuste eest mitmesugustes kohtu- ja arbitraaživaidlustes, sealhulgas tsiviil- ja haldusasjades. Positiivselt märgiti tema puhul ära ka klienditeeninduse kõrge tase.

Pangandus- ja finantsõiguse valdkonna kliendid tunnustavad DERLINGi põhjalikke kogemusi panganduse ja rahanduse valdkonnas, öeldes: „Meile avaldas muljet nende suutlikkus lahendada keerukaid küsimusi“. Kliendid kommenteerivad meie advokaatide orienteeritust äritegevusele: „Mulle meeldib nende teadlikkus meie äritegevusest.“ Partnereid tunnustati personaalselt:

  • Hannes Vallikivi on õigusturul juba kaua tegutsenud ning allikate sõnul on ta „kogenud ja karastunud“ õiguspraktik.
  • Kliendid kiidavad Andres Siiguri oskust aidata neil „mõista, kuidas sobitada ärimudel õigusraamistikku“ ja anda vastuseid, mis on „nii lühidad kui võimalik ja nii pikad kui vajalik“.

Tööõiguse valdkonnas sai partner Toomas Taube kõrgeima hinnangu; teda tunnustati hinnatud õiguspraktikuna, kelle teadmised ja kogemused hõlmavad väga mitmesuguseid tööõiguse teemasid ja töövaidlusi. Samuti hinnati teda kõrgelt intellektuaalomandi valdkonnas.

Lisaks eelnevale märgiti ära DERLINGi tegevus kinnisvaraõiguse valdkonnas.

Väljaanne Chambers Europe viib igal aastal läbi küsitluse, mille alusel valitakse välja parimad advokaadibürood ja advokaadid 52 Euroopa riigis. Uurijad teevad klientide, valdkonna ekspertide ja advokaatidega tuhandeid intervjuusid. Väljaande hinnangute aluseks on õigusalased oskused, ametialane käitumine, klienditeenindus, ärialane teadlikkus, töökus ja pühendumus kliendile.