Chambers Global 2017 hindas DERLINGi advokaadid Eesti parimate hulka

Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude hindaja Chambers Global paigutas oma värskes ülevaates DERLINGi parimate Eesti advokaadibüroode hulka ning tunnustas mitmeid DERLINGi advokaate personaalselt.

Klientide tagasiside järgi on DERLINGi juhtivpartner Hannes Vallikivi „alati avatud, väga otsekohene“ ja temaga on „lihtne rääkida“. Samuti tunnustatakse tema võimekust selgitada õigusküsimusi ja pakkuda lahendusi „selgel ja läbipaistval viisil“. Hinnangute andmisel peeti silmas tema kogemusi panganduse ja finants valdkonnas, lisaks ühinemis- ja omandamistehingute ning ühinguõiguse alal. 2016. aastal nõustas Hannes näiteks piiriülestes finantseerimistehingutes ülemaailmseid finantsasutusi, nagu ABN Amro, ING Bank, Société Générale ja Ford Credit.

Partner Rolan Jankelevitsh on klientide hinnangul „mitmekülgne ja loominguline advokaat“, kellega „on lihtne rääkida, sest analüüsides kõiki detaile väga põhjalikult annab ta alati soovitusi koos väga spetsiifiliste selgitustega“. Teda tunnustatakse eelkõige ühinguõiguse, maksude ning ühinemiste ja omandamiste valdkonna kogemuste eest. Muuhulgas nõustas Rolan 2016. aastal Baltikumi suurima tarkvaraarendusettevõte Nortal AS-i aktsionäre ettevõtte väljaostmisel.

Partner Erki Kergandberg on klientide sõnul „suur strateeg“ ja üks parimaid vaidluste lahendajaid Eestis. Erki nõustab kliente kõigis kohtumenetluse liikides ning ametialaste kuritegudega seotud kriminaalasjades. Meedias on viimasel ajal enim kõneainet pakkunud Eesti suurima alkoholitootja AS Liviko nõustamine väidetava kartellileppe asjas.

Partner Elmer Muna kohta märgivad kliendid: „Ta on hea nii kohtueelses nõustamises kui ka kohtupraktikas.“ Elmer omab laialdasi kogemusi kõigis kohtumenetluse liikides ja pankrotiõiguse alal. 2016. aastal sai Elmer Riigikohtust olulise võidu Forum Cinemas AS-ile seoses endise juhatuse liikme vastutusega ning hiljuti Riigikohtust positiivse lahendi Eesti investeerimisühingule seoses ettevõtte omandamisest tekkinud vaidlusega. Meedia tähelepanu all olevas väidetava alkoholikartelli kriminaalasjas on Elmer Selveri kaitsjaks.

DERLINGi Tartu kontori juhti ja partnerit Margo Lemettit tunnustatakse väga hea klienditeeninduse eest. Margo peamisteks nõustamisvaldkondadeks on ühinguõigus, ühinemis- ja omandamistehingud, vaidlused ja arbitraaž. Muuhulgas nõustas Margo 2016. aastal Eesti juhtiva saunamaterjali ja valmissaunade tootja HaServ OÜ enamusaktsionäri osaluse müümisel.

Chambers Global on kõrgelt tunnustanud ka DERLINGi partnerbüroosid KRONBERGS ČUKSTE DERLING (Lätis) ja DOMINAS DERLING (Leedus).

Väljaanne Chambers Global viib igal aastal läbi uuringu, mille alusel valitakse välja parimad advokaadibürood ja advokaadid üle maailma. Tulemused avaldatakse pärast põhjalikke intervjuusid advokaadibüroodes töötavate advokaatide ja nende klientidega.