DERLINGi partner Piret Blankin saavutas Tootsi tuulepargi asjas esialgse õiguskaitse

Ringkonnakohtus otsustas jätta lõplikult jõusse määruse, mis keelab valitsusel kuni vaidluse lõpuni ilma enampakkumiseta Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu üleandmise Eesti Energiale. Vabariigi Valitsusel ega Eesti Energial ei ole enam võimalik otsust edasi kaevata. Kaebaja esindajana Piret Blankini hinnangul kaitseb ringkonnakohtu otsus Eesti ettevõtete õigust osaleda ausas turukonkurentsis suure riigiettevõttega: „Väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta kahjustaks vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtteid. Õiguskaitse kohaldamine näitab, et kohus nõustub selle seisukohaga. Ausa konkurentsi põhimõte peab olema tagatud isegi siis, kui ühe osapoole aktsionäride esindajaks on rahandusminister.“

Valitsus otsustas 8. detsembril 2016 Pärnu maakonnas asuva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise Eesti Energiale, kuid AS Raisner taotles otsuse peatamist esialgse õiguskaitse korras. Tallinna halduskohus pidas õigeks peatada valitsuse korralduse ellu viimise 19. jaanuaril 2017. Eesti Energia ja valitsus kaebasid halduskohtu määruse edasi teise kohtuastmesse, kuid ringkonnakohtu otsusega jääb õiguskaitse kohtuvaidluse lõpuni jõusse. Seejuures ei tuvastanud kohus ülekaalukaid Eesti Energia ega avalikke huve, mis õigustaks maatüki üleandmist Eesti Energiale enne valitsuse otsuse õiguspärasusele hinnangu andmist.

Esialgse õiguskaitse esmaseks ülesandeks on kindlustada vaieldavad õiguspositsioonid põhivaidluse ajaks, et tagada kohtuvaidluse ajaks õigusrahu.

Vaata meediakajastusi Postimehest ja Delfi Ärilehest.