DERLINGi vandeadvokaat Tanel Pürn saavutas Riigikohtus võidu pretsedenti loovas töövaidluses

22. märtsil 2017. a rahuldas Riigikohus vandeadvokaat Tanel Pürni esitatud kassatsioonkaebuse, millega vandeadvokaat Tanel Pürn saavutas kliendile võidu töövaidluses. Ühtlasi tagastati kautsjon ja kliendi kasuks mõisteti välja taotletud menetluskulud.

International Aluminium Casting Tartu AS-i endine töötaja oli varasemalt vaidlustanud töölepingu erakorralise ülesütlemise. Vaidlus lõpetati kompromissiga. Seejärel esitas töötaja töövaidluskomisjonile uue nõude seoses väidetava diskrimineerimisega töölepingu erakorralisel ülesütlemisel ja nõudis täiendavat hüvitist 10 000 euro ulatuses. Kuigi nii maa- kui ringkonnakohus mõistsid töötajale välja täiendava hüvitise, nõustus Riigikohus kassatsioonkaebuse seisukohaga, et selliselt täiendavat nõuet esitada ei saa. Vaidlus oli pretsedendiks ja Riigikohus andis edaspidiseks juhiseid, kuidas tööalase diskrimineerimise vaidlusi lahendada.