Kandideeri DERLINGi lühipraktikale!

23.-27. jaanuaril 2017 toimuva lühipraktika käigus juhendavad valitud praktikante meie büroo partnerid ja praktikavaldkondade juhid, võimaldades saada esmast ülevaadet advokaaditöö erinevatest tahkudest. Praktika on mitmekülgne, tutvustame erinevaid praktikavaldkondi alates kohtuvaidlustest kuni ühingu- ja finantsõiguseni. Programmi täiendavad vabaajaüritused meie büroo kollektiiviga.

Kandideerimiseks saada 1. detsembriks 2016 oma CV ja muud dokumendid enda kandidatuuri toetuseks aadressil estonia@derling.ee.

NB! Alates käesolevast õppeaastast ei eelda me hinnetelehe lisamist oma kandideerimisavaldusele. Palume lisada dokumendid, mis sinu enda hinnangul näitavad sind tugevaimast küljest, olgu selleks aukirjad, traktoristiload või hinnetelehed.