Kohtuvõit pangandusjärelevalves

23. mail 2016 jättis Riigikohus menetlusse võtmata Finantsinspektsiooni kassatsioonkaebuse Eesti Krediidipangale soodsatele alama astme lahenditele. Panga ja Finantsinspektsiooni vaidlus käis selle üle, kas pank oli täitnud 2013. aastal tehtud panga juhtimist puudutava finantsjärelevalve ettekirjutuse. Kohtuotsused selles asjas aitavad selgitada järelevalve pädevuse ulatust. Eesti Krediidipanka esindasid vaidluses DERLINGi partnerid Hannes Vallikivi ja Elmer Muna.