Legal 500 paigutas DERLINGi Eesti juhtivate õigusnõustajate sekka

Mainekas õigusturgude hindaja Legal 500 avaldas 2017. aasta hinnangud Eesti advokaadibüroodele, mille kohaselt osutab DERLING suurepärast teenust ja tegutseb alati kliendi parimates huvides. DERLINGit soovitatakse ühena parimatest advokaadibüroodest üheksas tegevusvaldkonnas. Partnerid Hannes Vallikivi, Erki Kergandberg, Toomas Taube, Rolan Jankelevitsh, Piret Blankin ja Andres Siigur on loetletud Legal 500 elitaarses „Juhtivate advokaatide“ nimekirjas. Partner Elmer Muna märgiti ära kui „järgmise põlvkonna advokaat”. Partner Margo Lemetti panust on märgitud mitme tegevusvaldkonna projektides. Lisaks annab Legal 500 põhjaliku ülevaate DERLINGi viimase aja olulisematest nõustamistest praktikavaldkondade kaupa.

Äriõigus ning ühinemised ja omandamised. Legal 500 andmetel on DERLING kogenud nõustaja infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni, panganduse, kindlustuse, logistika, transpordi ja toiduainetööstuse valdkonnas. Klientide hulka kuuluvad muuhulgas DSV ja Nortal.

Vaidluste lahendamine. DERLING „viib lahingusse tõelised professionaalid, kes suudavad tõlkida keerulised õigusküsimused hõlpsasti arusaadavasse keelde“. Valdkonna „ülimalt pühendunud“ juht Erki Kergandberg esindab Swedbank Liisingut ja Bolet tööstusseadmeid puudutavas vaidluses. Margo Lemetti, kes „tegutseb alati kliendi parimates huvides ja oskab võimalikud riskid varakult esile tuua“.

Pangandus, finantsõigus ja kapitaliturud. Hannes Vallikivi ja valdkonna juht Andres Siigur on „pragmaatilised ja neil on valdkonnast põhjalikud teadmised“. Klientide hulka kuuluvad EBRD (keda nõustati seoses Eesti uue investeerimisfonde käsitleva õigusaktiga), Eesti Pank ja tarkvaraarendaja Nortal (keda abistati aktsiate väljaostmise tehingu rahastamisel).

Euroopa Liidu õigus ja konkurentsiõigus. DERLINGi konkurentsiõiguse osakonna tuumiku moodustavad Erki Kergandberg, Margo Lemetti ja valdkonna juht Elmer Muna. Elmer kaitses edukalt Omniva Gruppi ebaõiglaste tingimustega seotud süüdistuste eest. Kartelliga seotud küsimustes esindati hiljuti Livikot ja Selverit.

Tööõigus. Partner Toomas Taube klientide hulka kuuluvad Avon, Skype, Michelin ja Nortal. Meeskond tegeleb värbamise, lepingute sõlmimise ja lõpetamise, struktuurse planeerimise ja piiriülese tööhõive küsimustega.

Intellektuaalomand, infotehnoloogia ja telekommunikatsioon. Seda valdkonda juhib Toomas Taube, kes on „asjatundlik ja efektiivne“ kaubamärkide ja ärinimedega seotud küsimustes, samuti vaidluste lahendamisel. Ta on esindanud Hewlett Packardit mitmes kaubamärgiõiguste rikkumise ja kauba tollis kinnipidamisega seotud asjas.

Kinnisvara ja ehitus. Selles valdkonnas osutatakse „esmaklassilist teenust“, pakkudes „kiireid lahendusi ja valdkonnaspetsiifilisi teadmisi“. Valdkonna juht Piret Blankin on „suurepärane vaidluste lahendaja“ ja advokaat Edgar-Kaj Velbril on „ulatuslikud läbirääkimiste kogemused“. Nad esindavad Adeptet kaitseministeeriumiga peetavas vaidluses, mis on seotud kolme tuulepargi ehitamisega Eestis. Margo Lemetti abistas Kevilit uue viljaterminali ehitamise küsimustes.

Transpordiõigus. Valdkonna juht Toomas Taube nõustas DSVd logistikakeskuse müümisel EfTEN Real Estate Fund III-le ja Piret Blankin abistas Kunda Nordic Tsementi äriühingu kaubasadama laiendamisega seotud küsimustes.

Maksuõigus. DERLING nõustab kliente piiriülestes maksuküsimustes, andes muu hulgas välismaistele äriühingutele nõu Eestis tegevuse alustamisel ja esindades kliente maksuvaidlustes. Erki Kergandberg ja Elmer Muna nõustasid Eesti maksu- ja tolliametit riigihanke korraldamisel.

Legal 500 on mainekas rahvusvaheline väljaanne, mis koostab juba 28 aastat õigusteenuste turu ülevaateid rohkem kui 100 riigis toimuvate arengute kohta. Igal aastal avaldatakse värske ülevaade, mille koostamiseks kogutakse andmeid umbes 300 000 respondendilt üle maailma. Legal 500 tõstab esile väljapaistvaid ja innovaatilisi teenusepakkujaid.