Loome ühingujuhtimise pretsedente

DERLINGi partner Elmer Muna esindas edukalt Forum Cinemas ASi huve Riigikohtus. Vaidlus on seotud endise juhatuse liikme vastutusega ning osutus piisavalt keeruliseks ja haaravaks, et harva erandina arutas Riigikohus vaidlust kohtuistungil. Alama astme kohtud olid Forum Cinemas ASi hagi rahuldamata jätnud, sest pidasid juhatuse liikme tegevust igapäevaseks majandustegevuseks. Riigikohus asus vastupidisele seisukohale ning pidas tehtud tehinguid igapäevasest majandustegevuse raamest väljuvateks ning seega avas võimaluse kahjuhüvitusnõuete võimalikule edukale esitamisele. Kolmas kohtuaste selgitas ka seda, et nõuete puudumise kinnitus võib olla tühistatav olukorras, kus üks pool varjas teise eest kahju tekitanud tehingute tegemise fakti ja tingimusi. See kaasus annab väärtusliku võimaluse hinnata, millised on juhatuse liikme vastutuse eeldused Eesti õiguskorras.

Link lahendile.