Elmer Muna

Partner, vandeadvokaat

Töökeeled:

 • eesti, inglise, vene

Kontaktandmed:

Töövaldkonnad:

 • Vaidluste lahendamine
 • Arbitraaž
 • Riigihanked
 • Ametialased kuriteod
 • Ehitus- ja planeerimisõigus

Tutvustus

Elmer nõustab kliente vaidluste lahendamise ja arbitraaži valdkondades ning kõigis küsimustes, mis seotud pankrotimenetluste ja riigihangetega. Tal on märkimisväärne kogemus kohalike ja rahvusvaheliste klientide nõustamisel äriõiguse ja lepinguõiguse erinevate tahkudega seotud keerulistes kohtuvaidlustes. Elmer on esindanud kliente korduvalt vaidlustes Riigikohtus ja aidanud läbi selle kujundada Eesti õigusmaastikku. Lisaks nõustab ta kliente arbitraažimenetlustes nii Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus kui ka Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtus.

Olulisem kogemus

 • Skandinaavia kinokontserni esindamine kahjuhüvitusnõudes vaidluses endise juhatuse liikmega.
 • Investeerimispanga esindamine seoses investeeringust tõusetunud vaidlusega tarkvara-alases ja äriõiguslikus vaidluses.
 • Postiteenuste ettevõtte edukas esindamine konkurentsiõiguslikus vaidluses seoses süüdistusega turgu valitseva seisundi kuritarvitamises.
 • Selver ASi kaitse kriminaalmenetluses konkurentsialase kuriteo süüdistuses.
 • Baltikumi juhtiva stividoriteenuse pakkuja Transiidikeskuse ASi nõustamine mitmetes vaidlustes Tallinna Sadamaga. Peamises vaidluses saavutati võit Riigikohtus ja pretsedenti loov otsus riigihangete ja kontsessioonide vallas.
 • Eesti juhtiva ettevõtja edukas esindamine vaidluses, mille poolteks olid vähemusaktsionär ja NASDAQ OMX Tallinna börs ning mis puudutas aktsiate väärtuse hindamist ja aktsiate noteerimise lõpetamist Tallinna börsil.
 • Liviko ASi juhtivtöötaja kaitse kriminaalmenetluses.
 • Riigi Kinnisvara ASi esindamine hankemenetlustes ja kohtuesindus erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Swedbank Liising ASi esindamine kohtueelses maksumenetluses ja kohtuesindus käibemaksuvaidluses.
 • Vähemusaktsionäri nõustamine vaidluses Balti regiooni suurima laevaehitus- ja metallitööstuskontserniga BLRT Grupp, mille käigus loodi kliendile edukas pretsedent põhiaktsionäride ja juhtivöötajate huvide konflikti küsimuses.

Töökogemus ja erialane tegevus

 • alates 2016 – advokaadibüroo DERLING, partner ja vandeadvokaat
 • alates 2014 – Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjon, liige
 • 2008-2016 – advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat
 • 2006-2008 – advokaadibüroo Aivar Pilv, advokaat
 • 2004-2005 – advokaadibüroo Raidla ja Partnerid (Raidla Ellex), jurist

Haridus

 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses (võrdsustatud magistrikraadiga), 2004

Uudised

Publikatsioonid

 • raamatu „Riigihanked – teooria ja praktika“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2014
 • raamatu „AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2011
 • raamatu „Vaidluste lahendamine“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2009

Liikmelisus

 • alates 2016 – Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association, IBA)
 • alates 2007 – Eesti Advokatuur
 • alates 2002 – Eesti Harjutuskohtu Selts
 • alates 1997 – Eesti Väitlusselts