Erki Kergandberg

Partner, vandeadvokaat

Töökeeled:

 • eesti, inglise, vene

Kontaktandmed:

Töövaldkonnad:

 • Ametialased kuriteod
 • Arbitraaž
 • Riigihanked
 • Vaidluste lahendamine

Tutvustus

Erki Kergandberg on spetsialiseerunud erinevate vaidluste lahendamisele, klientide esindamisele kohtumenetlustes ja arbitraažis. Erkil on pikaajaline kogemus klientide kaitsmisel erinevate majandus- ja ametialaste kuritegude menetlemisel nii kohtueelselt kui kohtus.

Olulisem kogemus

 • Baltikumi juhtiva stividoriteenuse pakkuja Transiidikeskuse ASi esindamine mitmetes vaidlustes Tallinna Sadamaga.
 • Läänemere piirkonna suurima tööstuskontserni BLRT väikeaktsionäride esindamine erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Riigi Kinnisvara ASi esindamine hankemenetlustes ja kohtuesindus erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Maksu- ja Tolliameti esindamine erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Baltikumi suurima kinode operaatori esindamine tsiviilvaidlustes.
 • Soome Vabariigi kohtueelne- ja kohtuesindus pankrotivaidlustes.
 • ASi Lukoil esindamine erinevates kohtuvaidlustes.
 • Swedbank Liising ASi esindamine kohtueelses maksumenetluses ja kohtuesindus käibemaksuvaidluses.
 • Swedbank ASi esindamne erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Katoen Natie Eesti ASi esindamine erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Naftasaaduste laadimise ja ladustamisega tegeleva ASi Milstrand esindamine maksuvaidluses.
 • Cronimet Eesti Metall OÜ esindamine maksumenetluses ja kohtuesindus maksuvaidluses.
 • ASi Tamro esindamine halduskohtumenetluses.
 • Euroapteek OÜ esindamine halduskohtumenetluses.
 • Justiitsministeeriumi esindamine kohtueelsetes tsiviilvaidlustes.
 • PetroKhazastan Kumkhol Resources esindamine pankrotivaidlustes.

Olulisem kogemus klientide kaitsmisel/esindamisel kriminaalmenetlustes:

 • Murru Vangla asedirektori Gunnar Bergvaldi kaitse Kaitsepolitseiametis ja kohtumenetluses, mis lõppes kaitsealuse õigeksmõistmisega;
 • ASi Liviko ja juhatuse liikme Janek Kalvi kaitse Maksuametis ja kohtumenetluses, mis lõppes kaitsealuste õigeksmõistmisega;
 • ASi Starman aktsionär Polaris Invest OÜ ja juhatuse liikme Indrek Kuivalliku kaitse Põhja Ringkonnaprokuratuuris ja kohtumenetluses, mis lõppes kaitsealuse õigeksmõistmisega;
 • Lõuna Prefektuuri narkotalituse juhi Jarek Pavlihhini kaitse kohtumenetluses riigisaladuse avaldamise süüdistuses, mis lõppes kaitsealuse õigeksmõistmisega;
 • ASi Liviko ja viimase müügidirektori kaitse Konkurentsiametis ja kohtumenetluses (menetlus on pooleli Riigikohtus);
 • Remontowa Shipbuilding SA kaitse Kaitsepolitseiametis.

Töökogemus ja erialane tegevus

 • alates 2016 – advokaadibüroo DERLING, partner ja vandeadvokaat
 • 2008-2016 – advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, partner ja vandeadvokaat
 • 1999-2008 – advokaadibüroo Aivar Pilv, partner ja vandeadvokaat

Haridus

 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses (võrdsustatud magistrikraadiga), 1999

Publikatsioonid

 • raamatu „Riigihanked – teooria ja praktika“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2014
 • raamatu „AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2011
 • raamatu „Vaidluste lahendamine“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2009
 • raamatu „Avaliku ja erasektori partnerlus“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2007
 • raamatu „Maksumenetlus“ koostaja, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2006

Liikmelisus

 • alates 1999 – Eesti Advokatuur