Hannes Vallikivi

Juhtivpartner, vandeadvokaat

Töökeeled:

 • eesti, inglise

Kontaktandmed:

Töövaldkonnad:

 • Pangandus ja finantsõigus
 • Kapitaliturud
 • Kindlustus
 • Ühinguõigus
 • Intellektuaalomand
 • IT ja tehnoloogia
 • Andmekaitseõigus

Tutvustus

Hannes Vallikivi on spetsialiseerunud pangandus- ja finantsõiguse, kindlustusõiguse, väärtpaberituruõiguse, ühinemiste ja omandamiste, kaubamärkide, intellektuaalomandi, IT ja telekommunikatsiooni valdkondadele.

Väljaannete Chambers Global ja Chambers Europe kohaselt on Hannes väga kogenud ja tuntud advokaat: „ta tunneb pangandus- ja finantsõiguse valdkonda läbi ja lõhki ning on sellega seonduva selgitamisel väga abivalmis“.

Hannes on esinenud mitmete ettekannetega äriõiguse, IT, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste teemal.

Ta on nõustanud investeerimispanku Eesti ajaloo suurima (väärtusega 221 miljonit USA dollarit) aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) läbiviimisel – Eesti Telekomi (TeliaSonera Group) erastamisel ning noteerimisel Londoni ja Tallinna börsil.

Olulisem kogemus

 • JPMorgan Chase’i ja teiste korraldajate nõustamine Hansapanga (praegune Swedbank) 2-miljardi euroses võlakirjaprogrammis. See on Balti riikide kõigi aegade suurim võlakirjaprogramm.
 • Swedbanki nõustamine Hansapanga ülevõtmispakkumise tegemisel, vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisel ja panga aktsiate börsil noteerimise lõpetamisel. See 1,7-miljardi eurone tehing on kõigi aegade suurim üksiktehing Balti riikides.
 • HypoVereinsbanki (Unicrediti liige) poolt juhitud rahvusvahelise sündikaadi 100-miljoni eurose projekti nõustamine, mille raames finantseeriti terasetootja Galvex (praeguse nimega ArcelorMittal) arendust Muuga sadamas. Tegu oli sel ajal suurima greenfield-projektiga Eestis.

Töökogemus ja erialane tegevus

 • alates 2016 – advokaadibüroo DERLING, partner ja vandeadvokaat
 • alates 2016 – Eesti Advokatuur, esimees
 • 2002-2016 – advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, partner
 • 2000-2005 – Tartu Ülikooli õigusteaduskond, külalislektor
 • 1996-2002 – Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat
 • 1993-1996 – Eesti Vabariigi Välisministeerium, juriidiline osakond, atašee

Haridus

 • Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (cum laude), 2001
 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses, 1996
 • Euroopa Õiguse Akadeemia, rahvusvaheline kriminaalõiguse programm (Trier, Saksamaa), 2003-2005
 • Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, Euroopa Liidu õiguse programm, 1997
 • Birminghami Ülikool, Euroopa õiguse instituut, inimõiguste täiendkoolitusprogramm, 1994

Publikatsioonid

 • artikli „Piiriülese ühinemise ühinguõiguslikke aspekte. Baltikumi kogemus reguleeritavate ettevõtjate ühinemisel Euroopa äriühinguks“ autor, Juridica IV/2007
 • artikli „Juhi elu pärast IPOt“ autor, Investor ja ettevõtja, sügis 2006
 • artikli „Külgeklammerdatud rahastamine“ autor, Finantsjuhtimine, 2007
 • raamatu „Rahvusvaheline õigus“ kaasautor, Juura, 2002, 2004, 2007
 • raamatu „Inimõigused ja nende kaitse Euroopas“ kaasautor, Iuridicum Sihtasutus, 2003
 • monograafia „Välislepingud Eesti õigussüsteemis“ autor, Õiguskirjastus, 2001
 • mitmed teised artiklid äriõiguse, rahvusvahelise õiguse, riigiõiguse ja inimõiguste teemal

Liikmelisus

 • alates 2009 – IBA Banking Committee, Legal Opinions Sub-Committee
 • alates 2007 – Tallinna Börsi järelevalve- ja noteerimiskomisjon
 • alates 2007 – International Bar Association (IBA)
 • alates 1996 – Eesti Advokatuur