Margo Lemetti

Partner, vandeadvokaat

Töökeeled:

 • eesti, vene, saksa, soome

Kontaktandmed:

Töövaldkonnad:

 • Ehitus- ja planeerimisõigus
 • Maksuplaneerimine, -audit ja -vaidlused
 • Riigihanked
 • Vaidluste lahendamine
 • Ühinguõigus

Tutvustus

Margo Lemetti on suurte kogemustega advokaat, kelle peamised tegevusvaldkonnad on äri- ja lepinguõigus, vaidluste lahendamine ja riigihanked. Rahvusvahelise väljaande Legal500 kohaselt on Margo „vaidluste lahendamisel kogenud ning võimeline palvetele kiirelt reageerima“. Kliendid peavad Margot vaidluste lahendamisel ratsionaalseks advokaadiks, kes saab hästi aru kliendi ärist ja vajadustest.

Margo on hinnatud lektor riigihangete, struktuurifondide vahendite tagastusnõuete, samuti äri- ja lepinguõiguse teemadel, olles esinenud lektorina Äripäeva seminaridel, Addenda Koolituskeskuse koolitustel ning koolituskeskuses Punane Puu.

Olulisem kogemus

 • Eesti metsatööstuskontserni AS Lemeks nõustamine igapäevastes äriõiguse küsimustes, lepingute ettevalmistamisel ja vaidlustes. Aastatel 2010-2013 esindas Margo klienti edukalt Maksu- ja Tolliametiga toimunud 1,1 miljoni euro suuruses maksuvaidluses.
 • Põllumeeste Ühistu KEVILI jooksev äri- ja lepinguõiguslik nõustamine. Sealhulgas on Margo nõustanud Eesti suurima ühistegevuse tulemusena rajatud kaasaegsete viljaterminalide rajamist Roodeväljale ja Rõngu pakkudes kliendile täismahus juriidilist nõustamist ning olles kaasatud kõikidesse terminali ehitamise ja rahastamisega seotud küsimustesse. Kliendi kasuks töötati välja ühistu liikmete omavaheliste suhete regulatsioon ja pangale sobiva finantseerimiskeem. Lisaks valmistati ette kogu projekti puudutav dokumentatsioon ja pakuti tuge läbirääkimistes.
 • Tartu Linnavalitsuse nõustamine Euroopa Liidu toetusrahade kasutamisega seotud küsimustes, sh edukas esindamine halduskohtus vaidluses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega Euroopa Liidu struktuurifondi rahade tagastusnõude õiguspärasuse küsimuses.
 • Eesti juhtiva saunamaterjalide tootja OÜ Ha Serv enamusosaluse võõrandamise nõustamine.
 • Tegutsemine Lõuna-Eesti ühe suurima, 75 töötajaga, ehitusettevõtte saneerimisnõustajana. Saneerimise käigus kujundati ümber 231 võlausaldaja nõuded kogusummas 1,2 miljonit eurot. Saneerimise tulemusena päästeti ettevõtte majandustegevuse jätkuvus.
 • ASi Emajõe Veevärk edukas esindamine FIDIC ehituslepingu täitmisest tulenevas vaidluses Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Kohtuvaidlus puudutas ehituslepingu täitmisega seotud probleeme, lepingu täitmise tagamiseks antud pangagarantii sissenõutavuse ja kahju hüvitamise õiguslikke küsimusi.
 • Maanteeameti nõustamine Idaringtee ehituslepingu sõlmimisega seotud küsimustes lepingute mahuga kokku ca 65 miljonit eurot. Kliendile antud nõuanne hõlmas õigusliku arvamuse andmist võimalikest riskidest ning soovitusi projekti elluviimiseks.
 • Idaringtee ehitusega seonduvalt nõustati ka Tartu Linnavalitsust ehitusprojekti elluviimiseks vajaliku teemaa sundvõõrandamise ettevalmistamisega seotud küsimustes ja esindati läbirääkimistel maaomanikega.
 • 20 aastat katlamajade kütmisega Eestis, Lätis ja Leedus tegelenud ASi PK Oliver aktsionäride esindamine enamusosaluse müümisel. Õigusteenus sisaldas nõustamist kõigis tehingu etappides alates lepingueelsetest läbirääkimistest ja dokumentatsiooni koostamisest kuni tehingu lõpule viimiseni.
 • Erinevate avaliku sektori klientide esindamine riigihangete ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tekkinud vaidluste lahendamisel. Õigusabi käigus on koostatud hankedokumente, osutatud jooksvat abi suhtluses registri ja pakkujatega, võetud osa hankekomisjoni tööst ning teostatud õiguslikku järelevalvet hankelepingu täitmisel.

Töökogemus ja erialane tegevus

 • alates 2016 – advokaadibüroo DERLING, partner ja vandeadvokaat
 • 2008-2016 – advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, partner ja vandeadvokaat
 • 1998-2008 – advokaadibüroo Aivar Pilv, partner ja vandeadvokaat
 • 2004 – advokaadibüroo CMS Hasche Sigle (Frankfurt, Saksamaa), praktikant
 • 1997-1998 – aktsiaselts, juhatuse liige ja jurist
 • 1996 – Bingeni Linnavalitsus (Saksamaa), praktikant

Haridus

 • Täiendkoolitusprogramm Saksamaa ja Euroopa Liidu tsiviil- ja majandusõigusest (Saksamaa), 2004
 • Tartu Ülikool, magister õigusteaduses (lõpetamata), 1999
 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses (võrdsustatud magistrikraadiga), 1997
 • Kursus „Euroopa Liidu õigussüsteem“ (Saksamaa), 1997

Publikatsioonid

 • raamatu „AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2011
 • raamatu „Vaidluste lahendamine“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2009
 • raamatu „Avaliku ja erasektori partnerlus“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2007
 • raamatu „Lepingute käsiraamat“ kaasautor, Äripäeva Käsiraamatute Kirjastus, 2006

Liikmelisus

 • alates 1998 – Eesti Advokatuur